Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Aktualizacje fali funkcji usługi Azure SQL Managed Instance z listopada 2022 r.

Data opublikowania: 16 listopada, 2022

Fala funkcji usługi Azure SQL Managed Instance wprowadza pakiet oczekiwanych wersji, które współpracują ze sobą, aby usługa SQL Managed Instance stała się jeszcze bardziej wydajna, niezawodna i bezpieczna, jednocześnie umożliwiając jeszcze głębszą integrację z lokalnym programem SQL Server i szerszą platformą usług platformy Azure. Ogłaszamy następujące funkcje w wersji zapoznawczej w tej pierwszej fali, której wdrażanie się rozpoczęło. Twoje wystąpienia zostaną automatycznie zaktualizowane w ramach regularnych aktualizacji usługi bez ponoszenia kosztów i bez dodatkowych przestojów.  

Dowiedz się więcej o Fali funkcji usługi SQL Managed Instance

  • Azure SQL Database
  • Features