Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Private Link dla usługi Azure Monitor jest teraz dostępna

Data opublikowania: 22 maja, 2020

Usługa Azure Private Link jest teraz dostępna dla usługi Azure Monitor z uwzględnieniem następujących możliwości:

 • Prywatna łączność z dziennikami obszarów roboczych usługi Azure Monitor i Azure Application Insights.
 • Ochrona wyprowadzenia danych z dostępem szczegółowym do określonych zasobów.
 • Ochrona zasobów przed dostępem sieci publicznej.

Obecnie konieczne jest zażądanie dostępu do korzystania z usługi Private Link. Ubiegaj się o dostęp.

Dowiedz się więcej na temat sposobu używania usługi Private Link na potrzeby usługi Azure Monitor.

Rozpocznij pracę z przewodnikami Szybki start i samouczkami dla witryny Azure Portal, programu PowerShell i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

Dowiedz się więcej na temat łączenia się z zasobem usługi Private Link za pośrednictwem prywatnego punktu końcowego.

 • Virtual Network
 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Application Insights
 • Compliance
 • Services
 • Security