Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja zapoznawcza: Elastyczne skalowanie usługi Azure SQL Database

Data opublikowania: 02 października, 2014

Nowe interfejsy API funkcji Elastyczne skalowanie upraszczają proces skalowania poziomego w obie strony warstwy danych aplikacji w chmurze przez usprawnienie programowania i zarządzania. Na podstawie standardowo stosowanych w branży procedur fragmentowania funkcja Elastyczne skalowanie oferuje ułatwienia w zakresie tworzenia i konserwowania aplikacji, które mogą obejmować wiele baz danych — kilka lub tysiące. Te możliwości są dostępne w ramach zestawu bibliotek klienckich platformy .NET Framework oraz szablonów usług platformy Azure, które można hostować, co zapewnia większą elastyczność deweloperską w celu spełnienia unikatowych wymagań aplikacji. Skalowanie elastyczne w wersji zapoznawczej jest dostępne bez dodatkowych kosztów. Jednak każda baza danych utworzona w wyniku tych interfejsów API spowoduje naliczenie odpowiednich opłat za bazę danych. Istniejący klienci federacji usługi SQL Database uzyskali ścieżkę migracji z funkcji federacji, która wkrótce zostanie wycofana, do funkcji skalowania elastycznego z minimalnymi zmianami aplikacji i bez konieczności przenoszenia danych. Federacje będą dostępne dla istniejących klientów, dopóki warstwy usług Web i Business nie zostaną wycofane we wrześniu 2015 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat skalowania elastycznego lub pobrać interfejsy API wersji zapoznawczej, przejdź do strony Elastyczne skalowanie usługi SQL Database.

  • Features