Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Program PowerShell w usłudze Azure Cloud Shell

Data opublikowania: 25 września, 2017

Program PowerShell w usłudze Azure Cloud Shell uzupełnia powłokę Bash w celu zapewnienia uwierzytelnionego, opartego na przeglądarce środowiska powłoki, które jest hostowane na platformie Azure i upraszcza administrowanie tą platformą. Podobnie jak powłoka Bash, program PowerShell w usłudze Cloud Shell oferuje gotowe do użycia środowisko wyposażone w popularne narzędzia wiersza polecenia oraz automatyczną trwałość plików zapewnianą przez usługę Azure File Storage, dlatego możesz uruchamiać ulubione skrypty automatycznie praktycznie z dowolnego miejsca. Dodatkowo środowisko programu PowerShell umożliwia prostą nawigację w ramach zasobów platformy Azure, taką jak funkcja przeglądania systemu plików, upraszczając odnajdywanie i automatyzowanie w ramach usług platformy Azure.

Odwiedź stronę programu PowerShell w serwisie GitHub, aby uzyskać więcej informacji.

  • Cloud Shell
  • Features

Powiązane produkty