Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Nowe przykłady kodu usługi Power BI Embedded są dostępne od kwietnia 2019 r.

Data opublikowania: 10 kwietnia, 2019

Nowe przykłady są dostępne w naszym repozytorium GitHub:

  • Przykład dla platformy ASP .NET Core — począwszy od zestawu SDK w wersji 2.1.0, obsługujemy teraz programowanie aplikacji platformy .NET Core 2.0. W tym przykładzie zademonstrowano podstawowy przepływ osadzania dla użytkowników usługi Power BI (Użytkownik jest właścicielem danych) przy użyciu platformy .NET Core. Ten przykład można zastosować w scenariuszu „Użytkownik jest właścicielem danych”. Wystarczy dodać odpowiedni kod generujący token osadzania po uzyskaniu tokenu usługi AAD.
  • Fragmenty kodu Node.js — dla deweloperów tworzących aplikacje bazujące na środowisku Node.js dodaliśmy kilka fragmentów kodu najczęściej używanych w scenariuszu osadzania:

o   „get reports” (pobieranie raportów) — zwraca wszystkie raporty z danego obszaru roboczego.

o   „generate embed token” (generowanie tokenu osadzania) — generowanie dla raportu tokenu osadzania, którego można użyć do osadzania z poziomu aplikacji.

o   „generate embed token with RLS” (generowanie tokenu osadzania z zabezpieczeniami RLS) — skrypt generujący token osadzania z zastosowanymi w nim zabezpieczeniami na poziomie wiersza.

  • Power BI Embedded
  • SDK and Tools

Powiązane produkty