Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa PingAccess dla usługi Azure Active Directory

Data opublikowania: 26 kwietnia, 2017

Firmy Ping Identity i Microsoft ogłaszają ogólną dostępność serwera proxy aplikacji usługi PingAccess dla usługi Azure Active Directory (AD), rozszerzając bezpieczny dostęp zdalny na więcej aplikacji lokalnych. Połączenie pełnego zestawu starszych i niestandardowych aplikacji lokalnych może stanowić duże wyzwanie, zwłaszcza, gdy te aplikacje nie są oparte na standardach. Firma Ping Identity, powszechnie uznany dostawca tożsamości specjalizujący się w lokalnym zarządzaniu tożsamościami, udostępni technologię, która to umożliwia.

Usługa PingAccess zapewni logowanie jednokrotne i dostęp zdalny do wielu typów lokalnych aplikacji internetowych, także tych, które nie są oparte na standardach. Ta integracja serwera proxy aplikacji z usługą PingAccess pozwoli przedsiębiorstwom na rozszerzanie dostępu za pomocą logowania jednokrotnego do jeszcze większej liczby ich lokalnych aplikacji internetowych. Wynikiem jest płynne i bezpieczne logowanie jednokrotne do wszystkich aplikacji, dla wszystkich użytkowników, na wszystkich urządzeniach i w chmurach bez wymogu posiadania sieci VPN.

Klienci usługi Azure AD — wersja Premium mogą używać tej integracji do łączenia się z maksymalnie 20 aplikacjami bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku ponad 20 aplikacji można kupić pełne licencje usługi PingAccess. 

Przeczytaj więcej o usłudze PingAccess dla usługi Azure AD.

  • Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD)
  • Features