Optymalizowanie wydajności przez zmianę warstwy dla usługi SQL Data Warehouse

Opublikowano: poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Dzięki najnowszemu wydaniu funkcji możesz bezproblemowo przełączyć się z warstwy Optymalizacja pod kątem elastyczności na nową warstwę wydajności Optymalizacja pod kątem obliczeń przez proste kliknięcie w witrynie Azure Portal.

Warstwa wydajności Optymalizacja pod kątem obliczeń oferuje najnowsze możliwości platformy, udostępniając ulepszoną architekturę magazynu, która wykazała średnio pięciokrotny wzrost wydajności przy obciążeniach bazujących na zapytaniach. W tej nowej warstwie usługa Azure SQL Data Warehouse obsługuje teraz nieograniczony magazyn kolumnowy z pięciokrotnym wzrostem skalowalności obliczeń. 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację omawiającą zmienianie warstwy

Related feedback