Przejdź do głównej zawartości

Zmiany nazw usług Virtual Machines serii NVSv3 i serii NVSv3 — Windows

Data opublikowania: 03 maja, 2019

1 czerwca 2019 r. ulegną zmianie nazwy mierników usługi Azure Virtual Machines serii NVSv3 i serii NVSv3 — Windows. Ta zmiana nie będzie miała wpływu na ceny, ale będzie konieczne zmodyfikowanie procedur rozliczeń bazujących na nazwach. Szczegółowe informacje dotyczące zmian nazw znajdują się w poniższej tabeli.

Identyfikator miernika (identyfikator GUID zasobu)

Numer produktu

Nazwa usługi

Typ usługi

Poprzednia nazwa zasobu

Nowa nazwa zasobu

Nazwa regionu

Poprzednia nazwa produktu (nazwa w portalu EA)

Nowa nazwa produktu (nazwa w portalu EA)

Stary opis materiału

Nowy opis materiału

239c2310-d5a3-4470-8c95-86c6aec8b030

AAD-40695

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV12s

NV12s v3

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s v2 — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s v3 — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

23d5bb8a-df0f-4c9c-a7c9-9d3461a91dab

AAD-28320

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV12s

NV12s v3

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s v2 — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s v3 — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

94445f4a-a3db-47cb-8107-3c812a9e2669

AAD-60551

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV12s

NV12s v3

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s v3 — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

05a81574-ebcb-445a-895f-66e6ee2c1be0

AAD-41276

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV12s

NV12s v3

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s v3 — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

481af8f7-4f2b-4cec-bbbe-8659489ca763

AAD-41291

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV12s

NV12s v3

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s v3 — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

e904a8c9-5a81-47e4-9226-188f305d89ad

AAD-40694

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV12s — niski priorytet

NV12s v3 — niski priorytet

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s v2 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

0e7b662d-5aa7-48b1-9780-b6f4fa34001a

AAD-28333

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV12s — niski priorytet

NV12s v3 — niski priorytet

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s v2 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

b030f686-3a35-40e8-b527-f88c17635cf1

AAD-60546

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV12s — niski priorytet

NV12s v3 — niski priorytet

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

184689b9-e03d-4c35-859d-3f3ab0a8791b

AAD-41278

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV12s — niski priorytet

NV12s v3 — niski priorytet

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

27d5782e-775e-4952-a6e0-04dfc6fc933d

AAD-41282

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV12s — niski priorytet

NV12s v3 — niski priorytet

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV12s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

da1cf358-7d95-4510-b25b-1727e3bb9166

AAD-40702

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV24s

NV24s v3

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s v2 — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s v3 — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

3fb31ce3-a464-43fd-9c93-0f1e0575c691

AAD-28344

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV24s

NV24s v3

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s v2 — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s v3 — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

45e7e83b-4b94-400e-b19f-8ab75817e390

AAD-60547

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV24s

NV24s v3

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s v3 — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

d00e46b4-daa5-4cc9-8be0-f8067bd5bde6

AAD-41294

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV24s

NV24s v3

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s v3 — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

d7007c78-917c-438e-b811-713f9a49d0c1

AAD-41270

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV24s

NV24s v3

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s v3 — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — 1 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — 1 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

b33ec11c-c3f5-4306-983f-941054fb2bf9

AAD-40701

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV24s — niski priorytet

NV24s v3 — niski priorytet

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s v2 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

8233c703-d271-458a-8a75-c4d6fa6764b8

AAD-28351

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV24s — niski priorytet

NV24s v3 — niski priorytet

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s v2 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

3925be30-ca79-4260-a072-38460b40f81b

AAD-60549

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV24s — niski priorytet

NV24s v3 — niski priorytet

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

445d1359-01fa-4461-8a22-acc6f50cf893

AAD-41272

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV24s — niski priorytet

NV24s v3 — niski priorytet

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

bb9dccbc-259a-40e6-953c-d2d86b282c56

AAD-41273

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV24s — niski priorytet

NV24s v3 — niski priorytet

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV24s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

8002808d-b41d-434f-a607-5445409b5ee4

AAD-40699

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV48s

NV48s v3

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s v2 — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s v3 — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

fba5a597-8c30-4f73-8a49-4dffe60c80a6

AAD-28349

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV48s

NV48s v3

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s v2 — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s v3 — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

92d410c2-0a51-4d94-9da1-77f1ec79449c

AAD-60555

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV48s

NV48s v3

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s v3 — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

f80fc07d-09ba-4bb6-8a91-042698f898f7

AAD-41281

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV48s

NV48s v3

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s v3 — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

217b7041-a883-4d33-8997-a4b50298ba64

AAD-41277

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV48s

NV48s v3

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s v3 — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — 1 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — 1 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

ac86d20c-03ee-4f40-9777-285a8244775f

AAD-40704

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV48s — niski priorytet

NV48s v3 — niski priorytet

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s v2 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

58d32a17-ae98-4101-85d9-91b75c5344ca

AAD-28332

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV48s — niski priorytet

NV48s v3 — niski priorytet

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s v2 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

48b1773c-5a4f-4c2d-9bb7-820173355c01

AAD-60550

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV48s — niski priorytet

NV48s v3 — niski priorytet

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

bb8ecfa7-67eb-4e64-b44b-880384006d11

AAD-41286

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV48s — niski priorytet

NV48s v3 — niski priorytet

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

167e74ac-8fb7-433d-a58c-8a9af0bea5e8

AAD-41274

Virtual Machines

Seria NVSv3

NV48s — niski priorytet

NV48s v3 — niski priorytet

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — NV48s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

dd16c2b8-1cb8-4ba7-ae7f-f3c02cd4be30

AAD-40698

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s

NV12s v3

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v2 — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

dd16c2b8-1cb8-4ba7-ae7f-f3c02cd4be30

AAD-40708

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s

NV12s v3

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v2 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

84d60bcd-14d3-4c36-9ca1-5926d62da03f

AAD-28328

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s

NV12s v3

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

84d60bcd-14d3-4c36-9ca1-5926d62da03f

AAD-28336

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s

NV12s v3

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

7a02f197-af7d-4ad9-b475-c753f894c8d0

AAD-60545

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s

NV12s v3

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines platformy Azure serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

7a02f197-af7d-4ad9-b475-c753f894c8d0

AAD-60558

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s

NV12s v3

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

c30afca3-49e9-451c-b849-e616bd629929

AAD-41287

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s

NV12s v3

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

c30afca3-49e9-451c-b849-e616bd629929

AAD-41302

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s

NV12s v3

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

9136ad84-8379-4ebc-b915-65d0bd100b2d

AAD-41283

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s

NV12s v3

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

9136ad84-8379-4ebc-b915-65d0bd100b2d

AAD-41299

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s

NV12s v3

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — tworzenie i testowanie — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

8eb7ebbb-d4df-48be-b0ea-331c796a3067

AAD-40696

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s — niski priorytet

NV12s v3 — niski priorytet

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v2 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

8eb7ebbb-d4df-48be-b0ea-331c796a3067

AAD-40706

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s — niski priorytet

NV12s v3 — niski priorytet

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v2 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

6775c67b-e88d-4586-ac7e-036028b7f8c6

AAD-28341

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s — niski priorytet

NV12s v3 — niski priorytet

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

6775c67b-e88d-4586-ac7e-036028b7f8c6

AAD-28346

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s — niski priorytet

NV12s v3 — niski priorytet

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

ec30569e-fbe1-4bfd-a44a-377e13e8a67d

AAD-60554

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s — niski priorytet

NV12s v3 — niski priorytet

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

ec30569e-fbe1-4bfd-a44a-377e13e8a67d

AAD-60561

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s — niski priorytet

NV12s v3 — niski priorytet

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

e20096f9-fde5-45f1-87ac-79cb77f11682

AAD-41275

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s — niski priorytet

NV12s v3 — niski priorytet

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

e20096f9-fde5-45f1-87ac-79cb77f11682

AAD-41295

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s — niski priorytet

NV12s v3 — niski priorytet

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

31069422-7fc3-494b-ac42-c5d3b7df9c0d

AAD-41290

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s — niski priorytet

NV12s v3 — niski priorytet

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

31069422-7fc3-494b-ac42-c5d3b7df9c0d

AAD-41304

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV12s — niski priorytet

NV12s v3 — niski priorytet

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV12s v3 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — tworzenie i testowanie — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV12s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

6d6bea5e-cab8-413b-b113-c3be90e30138

AAD-40700

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s

NV24s v3

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v2 — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

6d6bea5e-cab8-413b-b113-c3be90e30138

AAD-40709

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s

NV24s v3

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v2 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

30588051-7ccd-435b-a49b-ca3327498d59

AAD-28326

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s

NV24s v3

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

30588051-7ccd-435b-a49b-ca3327498d59

AAD-28338

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s

NV24s v3

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

5348fa49-1cdb-45ff-a46e-d48c66bf02bc

AAD-60553

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s

NV24s v3

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines platformy Azure serii NVSv3 — Windows — NV24s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

5348fa49-1cdb-45ff-a46e-d48c66bf02bc

AAD-60559

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s

NV24s v3

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

c1738811-1819-4455-b29f-64c15e9572c1

AAD-41279

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s

NV24s v3

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

c1738811-1819-4455-b29f-64c15e9572c1

AAD-41300

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s

NV24s v3

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — tworzenie i testowanie — NV24s — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

bd907afa-1d58-43cb-b951-51292857f690

AAD-41288

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s

NV24s v3

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 1 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 1 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

bd907afa-1d58-43cb-b951-51292857f690

AAD-41297

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s

NV24s v3

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — tworzenie i testowanie — 1 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — 1 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

33a17ecc-e095-458b-bfa4-30957f9cf3a9

AAD-40705

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s — niski priorytet

NV24s v3 — niski priorytet

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v2 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

33a17ecc-e095-458b-bfa4-30957f9cf3a9

AAD-40710

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s — niski priorytet

NV24s v3 — niski priorytet

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v2 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

f0fe1ebf-820b-4c13-86df-eda6da943a33

AAD-28347

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s — niski priorytet

NV24s v3 — niski priorytet

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

f0fe1ebf-820b-4c13-86df-eda6da943a33

AAD-28350

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s — niski priorytet

NV24s v3 — niski priorytet

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

4e31112d-8f25-4c5b-984a-f46121670f45

AAD-60548

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s — niski priorytet

NV24s v3 — niski priorytet

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

4e31112d-8f25-4c5b-984a-f46121670f45

AAD-60557

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s — niski priorytet

NV24s v3 — niski priorytet

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

88147cb1-0c71-4588-80e3-171cd973e679

AAD-41271

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s — niski priorytet

NV24s v3 — niski priorytet

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

88147cb1-0c71-4588-80e3-171cd973e679

AAD-41292

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s — niski priorytet

NV24s v3 — niski priorytet

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

af3ce038-5c0a-4691-9d31-1165e98af86a

AAD-41289

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s — niski priorytet

NV24s v3 — niski priorytet

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

af3ce038-5c0a-4691-9d31-1165e98af86a

AAD-41303

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV24s — niski priorytet

NV24s v3 — niski priorytet

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV24s v3 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — tworzenie i testowanie — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV24s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

2fe1fc95-6d0f-48ae-b16a-9af5f9712dd4

AAD-40697

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s

NV48s v3

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v2 — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

2fe1fc95-6d0f-48ae-b16a-9af5f9712dd4

AAD-40707

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s

NV48s v3

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v2 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

ce9a25cd-7ffa-4dab-8bf0-62b439224e26

AAD-28340

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s

NV48s v3

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

ce9a25cd-7ffa-4dab-8bf0-62b439224e26

AAD-28343

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s

NV48s v3

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

b432a175-0377-4892-91ea-91c50cd51d7b

AAD-60544

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s

NV48s v3

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines platformy Azure serii NVSv3 — Windows — NV48s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

b432a175-0377-4892-91ea-91c50cd51d7b

AAD-60560

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s

NV48s v3

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

0881017d-dc91-4187-9725-06d282c47e2b

AAD-41285

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s

NV48s v3

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

0881017d-dc91-4187-9725-06d282c47e2b

AAD-41293

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s

NV48s v3

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

0f47423a-8350-4e59-a235-6d8342f4777b

AAD-41284

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s

NV48s v3

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 1 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 1 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

0f47423a-8350-4e59-a235-6d8342f4777b

AAD-41296

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s

NV48s v3

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — tworzenie i testowanie — 1 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 1 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

03989055-3b0a-4cc6-9f98-17b454c44216

AAD-40703

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s — niski priorytet

NV48s v3 — niski priorytet

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v2 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Północna

03989055-3b0a-4cc6-9f98-17b454c44216

AAD-40711

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s — niski priorytet

NV48s v3 — niski priorytet

Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v2 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Północna

f30c4443-e294-41ce-a229-8c521c9c46e5

AAD-28345

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s — niski priorytet

NV48s v3 — niski priorytet

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

f30c4443-e294-41ce-a229-8c521c9c46e5

AAD-28348

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s — niski priorytet

NV48s v3 — niski priorytet

Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

a23ea0f1-1af6-466e-ab01-54918478e765

AAD-60552

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s — niski priorytet

NV48s v3 — niski priorytet

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

a23ea0f1-1af6-466e-ab01-54918478e765

AAD-60556

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s — niski priorytet

NV48s v3 — niski priorytet

Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

6fd71c88-672c-4229-bada-416eb7a60e28

AAD-41269

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s — niski priorytet

NV48s v3 — niski priorytet

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

6fd71c88-672c-4229-bada-416eb7a60e28

AAD-41301

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s — niski priorytet

NV48s v3 — niski priorytet

Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Środkowe stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

0c6bc663-96f2-4048-b25c-60ac781d2f9f

AAD-41280

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s — niski priorytet

NV48s v3 — niski priorytet

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — niski priorytet — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

0c6bc663-96f2-4048-b25c-60ac781d2f9f

AAD-41298

Virtual Machines

Seria NVSv3 — Windows

NV48s — niski priorytet

NV48s v3 — niski priorytet

Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Virtual Machines serii NVSv3 — Windows — NV48s v3 — niski priorytet — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — tworzenie i testowanie — 10 godz. — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure VM serii NVSv3 — Windows — NV48s — niski priorytet — 10 godz. — tworzenie i testowanie — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

  • Services