Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Ogólnie dostępne: Azure Data Share

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Przy użyciu usługi Azure Data Share klienci mogą łatwo i bezpiecznie udostępniać innym organizacjom dane big data przechowywane na platformie Azure. Usługa Azure Data Share jest w pełni zarządzana — nie wymaga infrastruktury i pozwala efektywnie udostępniać dane big data. Specjaliści ds. danych mogą bardzo łatwo udostępniać zarówno dane strukturalne, jak i dane niestrukturalne z różnych źródeł danych platformy Azure. Usługa Azure Data Share zapewnia pełny wgląd w relacje udostępniania danych — jakie dane i komu są udostępniane. Udostępnianie oparte na migawkach umożliwia korzystanie z kopii danych, a udostępnianie w miejscu (dostępne w wersji zapoznawczej) zapewnia dostęp do danych w źródle.

  • Łatwe udostępnianie danych między organizacjami bez potrzeby konfigurowania infrastruktury ani pisania kodu
  • Nadzorowane, centralnie zarządzane udostępnianie oraz wgląd w to, jakie dane i komu są udostępniane
  • Udostępnianie zarówno danych strukturalnych, jak i danych niestrukturalnych — użytkownik może elastycznie wybierać docelowy magazyn platformy Azure dla danych
  • Udostępnianie oparte na migawkach umożliwia korzystanie z kopii danych — obsługa obiektów blob oraz usług Azure Data Lake Store, Azure SQL Database i Azure SQL DW
  • Udostępnianie w miejscu (dostępne w wersji zapoznawczej) zapewnia dostęp do danych w źródle — obsługa usługi Azure Data Explorer

Obejrzyj pokaz

Rozpocznij

  • Azure Data Share
  • Services

Powiązane produkty