Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Cognitive Services — nowe usługi i możliwości

Data opublikowania: 06 maja, 2019

W ramach usług Azure Cognitive Services są dostępne wersje zapoznawcze następujących nowych usług i możliwości:

  • Personalizacja — nowa usługa poznawcza, która umożliwia łatwe osadzanie elementów umożliwiających personalizację w aplikacjach.
  • Transkrypcja konwersacji — zaawansowana funkcja zamiany mowy na tekst, którą można osadzać w aplikacjach na potrzeby scenariuszy spotkań osobistych. Umożliwia ona transkrypcję konwersacji i przechwytywanie elementów akcji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu uczestnicy spotkania mogą na równi angażować się w dyskusję, identyfikować osobę mówiącą i czas wypowiedzi oraz szybko przechodzić do następnych kroków. 
  • Rozpoznawanie formularzy — po osadzeniu w aplikacji umożliwia dokładne wyodrębniania tekstu, par klucz/wartość i tabel z dokumentów. Na podstawie tylko kilku przykładów usługa Rozpoznawanie formularzy dostosowuje sposób rozpoznawania dokumentów.
  • Rozpoznawanie pisma odręcznego — nowa usługa poznawcza, którą można osadzać w aplikacjach i która po włączeniu funkcji rozpoznawania pisma odręcznego i manipulowania tym pismem pozwala użytkownikom lepiej wykorzystać cyfrową zawartość odręczną. Dzięki tym możliwościom aplikacje mogą rozpoznawać cyfrowe pismo odręczne, typowe kształty oraz układ dokumentu z pismem odręcznym w scenariuszach, takich jak robienie notatek, wypełnianie formularzy i dokonywanie adnotacji w dokumentach.

Poniższe funkcje, dostępne w kontenerach, umożliwiają odblokowanie scenariuszy lokalnych w przypadkach wymagających małych opóźnień:

  • Zamiana tekstu na mowę
  • Zamiana mowy na tekst
  • Narzędzie do wykrywania anomalii
  • Rozpoznawanie formularzy

Dowiedz się więcej o nowych usługach poznawczych

  • Microsoft Azure Portal
  • Features

Powiązane produkty