Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowe środowisko integracji aplikacji PowerApp i usługi Azure SQL Database w witrynie Azure Portal

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Środowisko usługi Azure SQL Database w witrynie Azure Portal udostępnia punkt wejścia umożliwiający utworzenie aplikacji PowerApp, która zostaje automatycznie połączona z tabelą w określonej bazie danych. Funkcja ta jest dostępna w wersji zapoznawczej. Szybko i przy użyciu małej ilości kodu twórz niezawodne środowiska użytkownika dla dowolnego urządzenia, korzystając z danych z tabel usługi SQL Database. Możesz również bezproblemowo pracować z usługami opartymi na platformie Azure i korzystać z bogatych opcji rozszerzalności, umożliwiających programowanie bez ograniczeń. Nowy punkt wejścia stanowi rozszerzenie funkcji tworzenia, konfigurowania i nawiązywania połączeń. Jest obsługiwany przez usługę Azure SQL Database wbudowaną w program PowerApps Studio. Nowe środowisko jest dostępne, począwszy od kontekstu bazy danych, co pozwala utworzyć aplikację z obsługą języka SQL w ciągu kilku minut i bezproblemowo przełączać się między usługą SQL Database a aplikacjami PowerApp.

Dowiedz się więcej

  • Azure SQL Database
  • Features