Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowe rozwiązanie Azure VMware jest teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 04 maja, 2020

Rozwiązanie Azure VMware umożliwia klientom bezproblemowe rozszerzanie lub migrowanie istniejących lokalnych aplikacji VMware na platformę Azure bez konieczności ponoszenia kosztów, nakładów pracy lub ryzyka związanego z operacjami zmiany architektury aplikacji lub zmiany narzędzi. Wersja zapoznawcza nowego rozwiązania będzie początkowo dostępna w regionach platformy Azure Wschodnie stany USA i Europa Zachodnia. Oczekujemy, że nowe rozwiązanie Azure VMware będzie ogólnie dostępne w drugiej połowie 2020 roku i wtedy jego dostępność zostanie rozszerzona o więcej regionów. Plany dostępności regionalnej rozwiązania Azure VMware zostaną udostępnione w tym miejscu, gdy zostaną ujawnione.

Nowe rozwiązanie Azure VMware to:

  • Własna usługa platformy Microsoft Azure wspierana przez firmę VMware. Nowa wersja rozwiązania Azure VMware jest oparta na platformie Microsoft Azure i nie korzysta z technologii innych firm. Rozwiązanie zostało również zweryfikowane przez firmę VMware pod kątem pracy w chmurze i wykorzystuje składniki rozwiązania VMware Cloud Foundation, w tym programy vSphere, vCenter, NSX-T, vSAN i HCX.
  • Bezproblemowe zintegrowane środowisko platformy Azure. W nowym rozwiązaniu zmieniliśmy architekturę warstwy oprogramowania Datacenter (SDDC), która stanowi podstawę chmury prywatnej, co pozwoliło zapewnić w pełni bezproblemowe środowisko platformy Azure dla klientów. Aprowizacja rozwiązania Azure VMware i połączenie usług platformy Azure są teraz szybkie i usprawnione dzięki użyciu witryny Azure Portal.
  • Oprogramowanie VMware HCX Enterprise jest już dostępne. Nowe rozwiązanie Azure VMware opcjonalnie obejmuje wersję HCX Enterprise. Dzięki dodatkowym funkcjom oprogramowania HCX Enterprise klienci mogą jeszcze bardziej uprościć operacje związane z migracją na platformę Azure, co obejmuje obsługę zbiorczych migracji na żywo.
  • Skorzystaj z zalet cenowych dla obciążeń firmy Microsoft. Rozwiązania Azure VMware obsługują korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, a klienci rozwiązania Azure VMware są również uprawnieni przez trzy lata do bezpłatnych rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows Server i SQL Server w wersji 2008.

Aby wyrazić zainteresowanie wzięciem udziału w wersji zapoznawczej rozwiązania Azure VMware, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft lub z naszym zespołem ds. sprzedaży tutaj.

  • Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple
  • Compliance
  • Services