Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowe funkcje usługi Azure Dedicated Host

Data opublikowania: 22 września, 2020

Można teraz uprościć wdrażanie i zwiększyć skalowalność środowiska usługi Azure Dedicated Host dzięki dwóm nowym funkcjom dostępnym obecnie w wersji zapoznawczej:

  • Możesz teraz przyspieszyć wdrażanie maszyn wirtualnych platformy Azure na hostach dedykowanych dzięki automatycznemu wybieraniu przez platformę grupy hostów, w której zostanie wdrożona maszyna wirtualna.
  • Możesz także korzystać z zestawów skalowania maszyn wirtualnych w połączeniu z dedykowanymi hostami. Ta nowa funkcja pozwala firmom IT na używanie zestawów skalowania na wielu dedykowanych hostach należących do grupy dedykowanych hostów.

Dowiedz się więcej

  • Maszyny wirtualne
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Features
  • Pricing & Offerings