Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Cognitive Services — dodano nowe typy do rozpoznawania jednostek znaku w wersji 3

Data opublikowania: 11 lutego, 2020

Usługa rozpoznawania jednostek znaku w wersji 3 (w wersji zapoznawczej) w funkcji analizy tekstu usług Cognitive Services ma teraz dostępne nowe typy jednostek, aby rozszerzyć zakres wykrywania ogólnych i osobistych jednostek informacji znalezionych w tekście. 

Ta aktualizacja wprowadza model w wersji 2020-02-01 i obejmuje obsługę następujących elementów:

  • Typy ogólne — TYP UŻYTKOWNIKA, PRODUKT, WYDARZENIE, JEDNOSTKA GEOPOLITYCZNA (GPE) i UMIEJĘTNOŚĆ. 
  • Typy danych osobowych OSOBA, ORGANIZACJA, WIEK, DATA, E-MAIL, URL, ADRES IP i NUMER TELEFONU (tylko Stany Zjednoczone). 

Ta aktualizacja obsługuje tylko język angielski i jest dostępna w następujących regionach: Australia Wschodnia, Kanada Środkowa, Środkowe stany USA, Azja Wschodnia, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Europa Północna, Azja Południowo-Wschodnia, Południowo-środkowe stany USA, Południowe Zjednoczone Królestwo, Europa Zachodnia i Zachodnie stany USA 2.

Dowiedz się więcej na temat rozpoznawania jednostek znaku w wersji 3.

Dowiedz się więcej o analizie tekstu.

  • Usługi platformy Azure AI
  • Analiza tekstu
  • Services

Powiązane produkty