Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Virtual Network — translator adresów sieciowych jest teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 18 lutego, 2020

Usługa Azure Virtual Network oferuje teraz translator adresów sieciowych (w wersji zapoznawczej), aby uprościć łączność z Internetem obejmującą tylko ruch wychodzący w przypadku sieci wirtualnych. Cała łączność wychodząca korzysta z publicznego adresu IP i/lub zasobów prefiksu publicznego adresu IP połączonych z translatorem adresów sieciowych sieci wirtualnej. Łączność wychodząca jest możliwa bez równoważenia obciążenia ani publicznych adresów IP dołączonych bezpośrednio do maszyn wirtualnych. Wersja zapoznawcza translatora adresów sieciowych usługi Virtual Network jest w pełni zarządzana, wysoce odporna i obecnie dostępna w następujących regionach:

  • Europa Zachodnia
  • Japonia Wschodnia
  • Wschodnie stany USA 2
  • Zachodnie stany USA
  • Zachodnie stany USA 2
  • Zachodnio-środkowe stany USA 

Dowiedz się więcej o wersji zapoznawczej translatora adresów sieciowych usługi Virtual Network.

  • Features
  • Regions & Datacenters