Przejdź do głównej zawartości
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Więcej opcji logowania dla kont Microsoft na platformie Microsoft 365

Data opublikowania: 10 kwietnia, 2019

Aktualizujemy stronę logowania platformy Microsoft 365 dla usługi Azure Active Directory (Azure AD), aby dodać nowy link Opcje logowania. Link Opcje logowania zostanie dodany tylko na stronach logowania, które obsługują konta Microsoft. Jeśli strona logowania w Twojej organizacji nie obsługuje kont Microsoft, ta zmiana Cię nie dotyczy. Aby dowiedzieć się, czy strona logowania Twojej organizacji obsługuje osobiste konta Microsoft, zobacz Opcje logowania dla kont Microsoft.

Kiedy ta zmiana zostanie wprowadzona, użytkownicy będą widzieć na stronie logowania nowy link oznaczony etykietą „Opcje logowania”. Kliknięcie tego linku spowoduje wyświetlenie dodatkowych opcji logowania, które mają zastosowanie tylko w przypadku osobistych kont Microsoft. Dodatkowych opcji logowania nie można używać podczas logowania się do zasobów konta szkolnego lub służbowego.

Stopniowe udostępnianie nowych opcji w organizacjach usługi Azure AD rozpocznie się na początku maja 2019 r., a jego zakończenie na całym świecie jest zaplanowane na połowę maja 2019 r.

 

 

  • Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD)
  • Features
  • Services