Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: przenoszenie serwerów MariaDB do nowych grup zasobów i subskrypcji

Data opublikowania: 28 stycznia, 2019

Możesz teraz przenosić istniejące serwery usługi Azure Database for MariaDB do nowej subskrypcji lub do nowej grupy zasobów w tej samej subskrypcji. Ta funkcja zapewnia elastyczność zarządzania zasobami bazy danych MariaDB przez używanie różnych grup zasobów i subskrypcji.

Dowiedz się więcej na temat tego, jak przenosić serwery za pomocą witryny Azure Portal, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure i interfejsu API REST.

  • Azure Database for MariaDB
  • Features

Powiązane produkty