Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Wybór strefy czasowej dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

Data opublikowania: 10 kwietnia, 2019

Stosowanie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) jest zalecaną praktyką w przypadku rozwiązań warstwy danych w chmurze, jednak wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database oferuje teraz opcję konfiguracji strefy czasowej zgodnie z potrzebami istniejących aplikacji.

 

Jeśli Twoja aplikacja przechowuje datę i godzinę, wywołuje funkcje daty i godziny lub planuje zadania agenta SQL z niejawnym wymogiem stosowania określonej strefy czasowej, możesz teraz przeprowadzić migrację do wystąpienia zarządzanego bez żadnych zmian w aplikacji.


Lista obsługiwanych stref czasowych jest aktualizowana regularnie za pomocą definicji nowych stref czasowych i zmian istniejących.


Strefę czasową wystąpienia zarządzanego można skonfigurować podczas tworzenia wystąpienia i nie można jej później zmodyfikować.


Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Strefa czasowa w wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database.

  • Azure SQL Database
  • Features