Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Wybór strefy czasowej dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

Data opublikowania: 22 maja, 2019

Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database umożliwia wybór strefy czasowej, aby spełnić wymagania istniejących aplikacji.

Jeśli Twoja aplikacja przechowuje datę i godzinę, wywołuje funkcje daty i godziny lub planuje zadania agenta SQL z niejawnym wymogiem stosowania określonej strefy czasowej, możesz teraz przeprowadzić migrację do wystąpienia zarządzanego bez żadnych zmian w aplikacji.

Możesz określić strefę czasową podczas tworzenia wystąpienia w witrynie Azure Portal, programie PowerShell lub interfejsie wiersza polecenia platformy Azure.

Lista obsługiwanych stref czasowych jest aktualizowana regularnie za pomocą definicji nowych stref czasowych i zmian istniejących.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Strefa czasowa w wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database.

  • Azure SQL Database
  • Features