Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Monitor dla usługi Key Vault jest teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 24 czerwca, 2020

Uzyskaj kompleksowe monitorowanie magazynów kluczy oraz ujednolicony widok wydajności usługi Azure Key Vault, żądań, błędów i opóźnień, używając usługi Azure Monitor dla usługi Key Vault (w wersji zapoznawczej).

Szczegółowe informacje usługi Key Vault oparte na skoroszytach usługi Azure Monitor zapewniają następujące możliwości:

  • Perspektywa w skali przedstawiająca widok migawki wydajności na podstawie żądań, podziałów błędów oraz przeglądu operacji i opóźnień.
  • Analiza szczegółów określonego magazynu kluczy w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy.
  • Możliwość dostosowania — zmiana metryk, które mają być wyświetlane, zmodyfikowanie lub ustawienie progów zgodnie z limitami oraz zapisanie własnego skoroszytu.
  • Możliwość przypinania wykresów w skoroszycie do pulpitów nawigacyjnych platformy Azure.
  • Integracja z dziennikami usługi Azure Monitor w celu uzyskania dodatkowych danych dotyczących aktywności usługi Azure Key Vault.

Usługa Azure Monitor dla usługi Key Vault jest gotowa do użycia i dostępna teraz w blokach usług Azure Monitor i Azure Key Vault w witrynie Azure Portal.

  • Azure Monitor
  • Key Vault
  • Features
  • Services

Powiązane produkty