Przejdź do głównej zawartości

Funkcje JavaScript zdefiniowane przez użytkownika w usłudze Azure Stream Analytics

Data opublikowania: 11 kwietnia, 2018

Usługa Azure Stream Analytics umożliwia klientom połączenie możliwości języka JavaScript z prostotą i wszechstronnością języka SQL.

Do tej pory usługa Stream Analytics umożliwiała deweloperom używanie logiki zapytań w czasie rzeczywistym za pomocą prostego języka podobnego do języka SQL. Aby zapewnić obsługę bardziej ekspresyjnego kodu niestandardowego i ułatwić klientom implementowanie zaawansowanych scenariuszy, usługa Stream Analytics obsługuje teraz funkcje zdefiniowane przez użytkownika przy użyciu języka JavaScript. Dzięki tej funkcji klienci mogą pisać kod niestandardowy w języku JavaScript i łatwo wywoływać go w ramach zapytania przetwarzania strumienia w czasie rzeczywistym.

  • Azure Stream Analytics
  • Features

Powiązane produkty