Publiczna wersja zapoznawcza: obsługa języka Java w usłudze App Service w systemie Linux

Opublikowano: środa, 7 marca 2018

We wrześniu 2017 r. zapowiedzieliśmy ogólną dostępność usługi Azure App Service w systemie Linux oraz usługi Web App for Containers. Teraz rozszerzamy obsługę środowisk uruchomieniowych języków dla wbudowanych obrazów. Obecnie, używając serwera Tomcat 8.5 lub 9.0 ze środowiskiem JRE 8 jako stosu środowiska uruchomieniowego, można utworzyć aplikację internetową systemu Linux.

Szczegóły wydania wersji zapoznawczej języka Java zawiera wpis w blogu.

JavaOnAppService

Related feedback