Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Protokół IPv6 dla usługi Azure Virtual Network jest już ogólnie dostępny

Data opublikowania: 01 kwietnia, 2020

Protokół IPv6 dla usługi Azure Virtual Network jest już ogólnie dostępny na całym świecie. Obsługa protokołu IPv6, obejmująca usługę Azure Virtual Network i Internet, pozwala wprowadzać aplikacje oparte na platformie Azure na rosnące rynki rozwiązań mobilnych i Internetu rzeczy oraz rozwiązywać problemy związane z wyczerpywaniem się puli wolnych adresów IPv4 w sieciach korporacyjnych.

Przenieś prywatną przestrzeń adresową IPv6 na platformę Azure i uzyskaj możliwość łączenia się w sieciach wirtualnych za pomocą protokołu IPv6 przy użyciu tych sieci wirtualnych z podwójnym stosem IPv4/IPv6. Połączenie IPv6 chronione przez reguły sieciowej grupy zabezpieczeń zapewnia bezpieczny dostęp do klientów IPv6 w Internecie. 

Z protokołu IPv6 korzystają:

 • Instytucje rządowe i klienci ze ściśle regulowanych branż.
 • Aplikacje Internetu rzeczy, które potrzebują ogromnej puli dostępnych adresów IPv6.
 • Klienci potrzebujący natywnej (a nie wykorzystującej translację) łączności między aplikacjami platformy Azure a urządzeniami przenośnymi obsługującymi protokół IPv6.  
 • Klienci wdrażający na platformie Azure wystąpienia usług z łącznością dedykowaną dla poszczególnych klientów
 • Klienci przechodzący do chmury (lub infrastruktury hybrydowej), którzy nie mają już dostępnych adresów IPv4, a uzyskanie dodatkowych adresów IPv4 jest dla nich niemożliwe lub zbyt kosztowne.  

Protokół IPv6 dla usługi Azure Virtual Network obejmuje następujące możliwości:

 • Definiowanie własnej przestrzeni adresowej sieci wirtualnej IPv6, aby sprostać wymaganiom aplikacji i klientów oraz bezproblemowo integrować się z lokalną przestrzenią adresów IP.
 • Sieci wirtualne z podwójnym stosem (IPv4 i IPv6) z podsieciami z podwójnym stosem umożliwiają aplikacjom łączenie się z zasobami protokołów IPv4 i IPv6 w sieci wirtualnej lub w Internecie.
 • Ochrona zasobów przy użyciu reguł protokołu IPv6 dla sieciowych grup zabezpieczeń.
 • Ochrona platformy Azure przed atakami DDoS jest rozszerzona na publiczne punkty końcowe protokołu IPv6 dostępne z Internetu.
 • Dostosowanie routingu ruchu IPv6 w sieci wirtualnej za pomocą tras zdefiniowanych przez użytkownika, szczególnie w przypadku używania wirtualnych urządzeń sieciowych do rozszerzenia aplikacji.
 • Z protokołu IPv6 dla usługi Azure Virtual Network mogą korzystać maszyny wirtualne z systemami Linux i Windows.
 • Obsługa modułu równoważenia obciążenia IPv6 zapewnia możliwość tworzenia odpornych, skalowalnych aplikacji. 
 • Regionalna i globalna komunikacja równorzędna sieci wirtualnych z dwoma stosami umożliwia bezproblemowe łączenie sieci wirtualnych z dwoma stosami — zarówno punkty końcowe protokołu IPv4, jak i protokołu IPv6, na maszynach wirtualnych w sieciach równorzędnych będą mogły komunikować się ze sobą.

Te nowe funkcje protokołu IPv6 są dostępne globalnie we wszystkich regionach publicznych i regionach US Government chmury platformy Azure i są gotowe do hostowania obciążeń produkcyjnych.

Dowiedz się więcej

 • Virtual Network
 • Services

Powiązane produkty