Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure IoT Edge w wersji 1.2.0 jest teraz ogólnie dostępna

Data opublikowania: 12 kwietnia, 2021

Wersja 1.2.0 usługi Azure IoT Edge ma między innymi ulepszenia przedstawione poniżej. Szczegółowe informacje o wersji można znaleźć na stronie wersji 1.2.0 w usłudze GitHub.

  • Brzegowa usługa zarządzania tożsamościami
  • Integracja z lokalną infrastrukturą PKI za pośrednictwem standardu EST
  • Przechowywanie certyfikatów w modułach HSM za pośrednictwem standardu PKCS11
  • Możliwość konfigurowania zagnieżdżonej hierarchii urządzeń usługi IoT Edge
  • Ogólny broker MQTT (publiczna wersja zapoznawcza)

Należy pamiętać, że ta wersja zawiera dużą refaktoryzację demona zabezpieczeń usługi IoT Edge. Refaktoryzacja rozdziela funkcję demona programu w zakresie usług aprowizacji i kryptograficznych na zestaw autonomicznych usług systemowych. Dokumentację tych poszczególnych usług systemowych można znaleźć w omówieniu powiązanego repozytorium GitHub, w którym się znajdują.

Jak zawsze powierzchnia interfejsu API uwidaczniana przez usługę Azure IoT Edge pozostaje wstecznie zgodna. Refaktoryzacja ma wpływ na pakowanie i instalację usługi IoT Edge. Pracowaliśmy nad zminimalizowaniem skutków tego wpływu, ale istnieją oczekiwane różnice. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych zmian, zapoznaj się z naszą dokumentacją publiczną, a aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz dyskusję na temat pakowania w naszym publicznym repozytorium.

Zalecamy, aby w przypadku scenariuszy produkcyjnych pozostać przy naszej gałęzi LTS (1.1), chyba że jedna z funkcji zawartych w wersji 1.2.0 stanowi blokadę. Ze względu na rozmiar zmian w kodzie i aktualizacji instalacji wersję 1.2.0 należy dokładnie przetestować przed zastosowaniem w produkcji.

Instrukcje aktualizowania usługi IoT Edge można znaleźć tutaj.

  • Azure IoT Edge
  • Features
  • Open Source

Powiązane produkty