Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure IoT Edge 1.0.4

Data opublikowania: 05 listopada, 2018

Aktualizacja 1.0.4 usługi Azure IoT Edge zawiera następujące ulepszenia:

Usługa Azure Functions w usłudze IoT Edge jest teraz ogólnie dostępna dla funkcji języka C#. Powiązanie centrum Edge dla usługi Azure Functions zostało zaktualizowane pod kątem zgodności z wzorcem Functions Runtime 2.0 dotyczącym instalowania powiązań za pomocą narzędzia NuGet. Istniejący kod modułów brzegowych usługi Azure Functions należy skompilować ponownie przed ich umieszczeniem w środowisku produkcyjnym, aby użyć tego opublikowanego powiązania. Rozszerzenie usługi Azure IoT Edge dla programu VS Code zostało zaktualizowane w taki sposób, aby to działanie można było wykonać w prosty sposób, a istniejącego kodu można było użyć ponownie bez zmian.

Pole createOptions używane do dostosowania ustawień kontenera modułu teraz umożliwia stosowanie konfiguracji dłuższych niż 512 bajtów. Dłuższe pola createOptions można łatwo ustawić w witrynie Azure Portal lub rozszerzeniu usługi Azure IoT Edge dla programu VS Code. Aby uzyskać szczegółowe informacje o usterce i poprawce, zobacz problem nr 396 w witrynie GitHub.

Naprawiono wiele usterek w centrum Edge (pełną listę zmian można znaleźć w informacjach o wersji w witrynie GitHub). W szczególności naprawiliśmy usterkę, która uniemożliwiała urządzeniu brzegowemu niezawodne odzyskanie połączenia internetowego, gdy na potrzeby transmisji od urządzenia jest używany protokół AMQP. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące usterki i poprawki, zobacz problem nr 422 w witrynie GitHub.

Centrum Edge teraz obsługuje połączenia z urządzeń podrzędnych używające protokołu AMQP osadzonego w protokole WebSockets.

Funkcja umożliwiająca łączenie urządzeń brzegowych przez serwer proxy została zaktualizowana o obsługę serwerów proxy wymagających uwierzytelnienia za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Zaktualizowano dokumentację produktu objaśniającą konfigurowanie tej funkcji.

Instrukcje aktualizowania usługi IoT Edge zawiera dokumentacja.

  • Azure IoT Edge
  • Features

Powiązane produkty