Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja Intelligent Insights dla usługi Azure SQL Database

Data opublikowania: 25 września, 2017

Wbudowana funkcja analizy usługi Azure SQL Database będzie stale monitorować użycie bazy danych, wykrywać szkodliwe zdarzenia, które mogą powodować spadek wydajności, oraz generować dziennik diagnostyczny funkcji Intelligent Insights. Udostępnione szczegółowe dane będą składać się z opisu głównej przyczyny spadku wydajności i zaleceń dotyczących potencjalnych ulepszeń. Będzie można połączyć tę funkcję z usługą Azure Log Analytics lub rozwiązaniem zewnętrznym, aby korzystać z niestandardowych możliwości obsługi alertów i raportów.

Dowiedz się więcej.

 

  • Azure SQL Database
  • Features