Improvements to personalization in the Azure preview portal

30 stycznia 2015

The following list itemizes improvements to personalization in the Azure preview portal:
  • Personalized Service health experience (focus on your services)
  • Rename, move, delete, and add groups in resource blades (such as websites and virtual machines)
  • Part Gallery that provides access to parts that can enrich your resource blades
For more information, see:

Bezpłatne konto

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej