Przejdź do głównej zawartości

Udoskonalenia nazw mierników dla klientów z umową Enterprise Agreement

Data opublikowania: 27 czerwca, 2018

Powszechnym żądaniem naszych klientów i partnerów było zapewnienie lepszej spójności i możliwości łatwego zrozumienia nazw naszych mierników użycia.

Z dniem 16 sierpnia 2018 r. wprowadzimy udoskonalone standaryzowane nazwy mierników dla usługi Azure Virtual Machines. Zmiany nazw mierników dla wszystkich pozostałych usług zostaną wprowadzone do końca października 2018 r.

Opisy numerów artykułów firmy Microsoft skojarzone z użyciem platformy Azure na Twojej fakturze nadwyżkowej i nazwa produktu wyświetlana w portalu przedsiębiorstwa zostaną zmienione, aby również odzwierciedlić nową konwencję nazewnictwa. Ceny ani numery części nie ulegną zmianie.

Dzięki tym zmianom będzie można łatwiej zarządzać zasobami platformy Azure i tworzyć spójną taksonomię między stronami funkcji w witrynie internetowej platformy Azure, szczegółowymi danymi użycia, interfejsami API oraz fakturami. Chociaż te zmiany nie wpłyną na dane użycia, stawki ani identyfikator miernika, konieczne będzie dopasowanie raportów w celu uwzględnienia nowych konwencji nazewnictwa.

Częścią udoskonaleń będzie widoczna od października zmiana nazwy regionu i jednostki miary, która będzie rozszerzeniem zmian kategorii miernika, podkategorii miernika i nazwy miernika obowiązujących od sierpnia. Nazwy regionów zmienią się w następujący sposób: „USGov” na „US Gov”, „Gov (US)” na „US Gov – strefa 1”, „DoD (US)” na „US Gov – strefa 2”, „Niemcy (zarządca)” na „Niemcy – strefa 1” i „Wszystkie regiony” na wartość pustą/null.

Przykłady ilustrujące zmiany nazw zostały podane w poniższej tabeli.

Typ konwencji nazewnictwa

Identyfikator miernika

Numer części firmy Microsoft (SAP SKU)

Kategoria miernika

Podkategoria miernika

Nazwa miernika

Region miernika

Produkt

Opis numeru części firmy Microsoft

Jednostka miary

Stara konwencja

c59f00bc-78a3-44d1-80de-38d289063522

4WP-00278

Data Services

SQL Database

Elastyczny pakiet jednostek DTU w warstwie Premium

Japonia Wschodnia

Elastyczny pakiet jednostek DTU w warstwie Premium usługi Data Services SQL Database — Japonia Wschodnia

AzureSQLDB ShrdSvr ALNG Fee MVL 10Days Ovg PremElstDTUPkJAE

10 dni

Nowa konwencja

c59f00bc-78a3-44d1-80de-38d289063522

4WP-00278

SQL Database

Elastyczna pula — warstwa Premium

Jednostki eDTU

Japonia Wschodnia

Elastyczna pula usługi SQL Database — warstwa Premium — jednostki eDTU — Japonia Wschodnia

Az SQL DB El Pool-Premium-eDTUs-10/Day-JA E

10/dzień

Stara konwencja

a43a47f9-3dc0-4611-880e-52c71b55b612

AAA-15429

Storage

Geograficznie nadmiarowy

Dane we/wy w wersji Standard — obiekt BLOB typu Block (GB)

Niemcy Północno-Wschodnie

Magazyn geograficznie nadmiarowy — Standardowe We/Wy — Blokowy obiekt blob — Niemcy Północno-Wschodnie

Az Storage Geo Red Std IO Blk Blb 100GB GA DE NE

100 GB

Nowa konwencja

a43a47f9-3dc0-4611-880e-52c71b55b612

AAA-15429

Storage

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia

Dane przechowywane GRS

Niemcy Północno-Wschodnie

Blokowy obiekt blob ogólnego przeznaczenia — GRS — Dane przechowywane — Niemcy Północno-Wschodnie

Az General Block Blob-GRS-Data Stored-100 GB/Mo-DE NE

100 GB/miesiąc

Stara konwencja

2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5

N7H-03773

Virtual Machines

Maszyna wirtualna A1 (Windows)

Godziny obliczeniowe

Środkowe stany USA

Maszyna wirtualna A1 (Windows) — Środkowe stany USA — Tworzenie i testowanie

AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 100hrs Ovrg MSDN A1VMWinUSCen

100 godzin

Nowa konwencja

2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5

N7H-03773

Virtual Machines

Seria A — Windows

A1

Środkowe stany USA

Seria maszyn wirtualnych A — Windows — A1 — Tworzenie i testowanie — Środkowe stany USA

Az VM A Series Windows-A1-100 Hrs-DvTst-US C

100 godzin

Stara konwencja

945b8bdc-4942-45f4-bb2d-65b849304aff

N7H-04451

Analiza biznesowa

HDInsight A3

Godziny obliczeniowe

Wszystkie regiony

HDInsight A3

AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 10hrs Ovg A3HDInsight

10 godzin

Nowa konwencja

945b8bdc-4942-45f4-bb2d-65b849304aff

N7H-04451

HDInsight

Seria A — Windows

A3

 

HDInsight seria A — Windows — A3

HDInsight seria A — Windows — A3 — 10 godz.

10 godzin

Możesz pobrać szczegółowy arkusz kalkulacyjny, który zawiera wszystkie mierniki oraz ich poprzednie/obecne wartości atrybutów. Ta lista będzie odświeżana co miesiąc, aż do momentu wdrożenia wszystkich zmian w środowisku produkcyjnym do końca października 2018 r., dlatego prosimy o regularne wyszukiwanie aktualizacji. Jeśli musisz nadal przygotowywać raporty przy użyciu starych nazw, skorzystaj z mapowań w tym pliku.

Przygotowaliśmy również instrukcje, które pomogą Ci zaktualizować wszelkie raporty opierające się na nazwach atrybutów mierników. Jeśli do raportowania użycia korzystasz z pakietu zawartości usługi Power BI, zachęcamy do jak najszybszej migracji do najnowszej wersji pakietu zawartości, aby uniknąć jakichkolwiek zmian w raportach, gdy pakiet zawartości Microsoft Azure Enterprise zostanie wycofany w końcu grudnia 2018 r. Dowiedz się więcej o najnowszym wydaniu pakietu zawartości i o sposobie, w jaki udoskonalenia nazewnictwa wpłyną na Twoje raporty. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z pomocą techniczną platformy Azure.

  • Services