Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Globalne flagi śledzenia są teraz dostępne w wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database

Data opublikowania: 21 sierpnia, 2019

Możesz teraz włączyć flagi śledzenia w wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database za pomocą instrukcji Transact-SQL DBCC TRACEON.

Flagi śledzenia często służą do dostosowywania i zmieniania zachowania aparatu bazy danych programu SQL Server. Włączenie flag śledzenia może zwiększyć zgodność aparatu bazy danych wystąpienia zarządzanego i aparatu bazy danych programu SQL Server. 

Wystąpienie zarządzane obsługuje podzestaw flag śledzenia, które nie mogą mieć wpływu na dostępność lub stabilność wystąpienia zarządzanego. W pierwszej wersji obsługiwane następujące flagi śledzenia: 460, 2301, 2389, 2390, 2453, 2467, 7471, 8207, 9389, 10316 i 11024 Lista obsługiwanych flag śledzenia będzie w przyszłości rozszerzana zgodnie z żądaniami klientów.

Możesz włączyć lub wyłączyć globalne flagi śledzenia na poziomie wystąpienia za pomocą polecenia Transact-SQL DBCC TRACEON, jak pokazano w następującym przykładzie:

dbcc traceon(11024, -1)

 

Dokładnie przetestuj te opcje przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Flagi śledzenia w programie SQL Server i wystąpieniu zarządzanym Azure SQL.  

  • Features