Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: moduł automatycznego skalowania klastra usługi AKS

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Usługa AKS pozwala klientom uprościć wdrażanie i operacje usługi Kubernetes.  Dzisiaj ogłaszamy ogólną dostępność modułu automatycznego skalowania klastra usługi AKS, co pozwala klientom skalować wydajniej i uruchamiać aplikacje bez przestojów. Skalowanie automatyczne klastrów pozwala klientom automatycznie skalować klaster Kubernetes w celu spełnienia wymagań.

Skalowanie automatyczne usługi AKS, oparte na module automatycznego skalowania klastra Kubernetes, automatycznie dodaje nowe wystąpienia do zestawu skalowania maszyn wirtualnych platformy Azure, gdy jest wymagana większa pojemność, oraz usuwa je, gdy nie są już potrzebne. W połączeniu z modułem automatycznego skalowania zasobników w poziomie klienci mogą precyzyjnie dostosować skalowanie w ich środowisku, zgodnie z ich wymaganiami dotyczącymi obciążenia.

Dowiedz się więcej

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features