Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Ogólna dostępność: statyczne witryny internetowe w usłudze Azure Storage

Data opublikowania: 12 grudnia, 2018

Usługa Azure Storage umożliwia łatwe i ekonomiczne hostowanie statycznych witryn internetowych. Ta możliwość jest dostępna we wszystkich regionach chmury publicznej.

Gdy włączysz hostowanie statycznej witryny internetowej na koncie usługi Azure Storage, zostanie automatycznie utworzony kontener o nazwie „$web”. Możesz przekazać zawartość statyczną do tego kontenera na potrzeby hostowania. Zawartość będzie dostępna za pośrednictwem internetowego punktu końcowego (mojekonto.z20.web.core.windows.net) i zostanie wyświetlona wybrana domyślna strona z błędem 404.

Możesz włączyć hosting statycznych witryn internetowych za pomocą witryny Azure Portal, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure lub programu Azure PowerShell. Jeśli wolisz pracę z przewodnikiem, skorzystaj z serii samouczków dotyczących hostowania witryny w usłudze Azure Storage i konfigurowania domeny niestandardowej za pomocą certyfikatu SSL.

  • Features