Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Rezerwacje pojemności na żądanie

Data opublikowania: 28 marca, 2022

Rezerwacje pojemności na żądanie dla usługi Azure Virtual Machines umożliwiają wdrażanie pojemności obliczeniowej wymaganej do uruchamiania usługi Azure Virtual Machines niezależnie od samych maszyn wirtualnych i zarządzanie nią. Ta nowa funkcja umożliwia organizacji IT zarezerwowanie pojemności obliczeniowej dla rozmiaru maszyny wirtualnej. Rezerwacja może obowiązywać przez dowolny czas w dowolnym publicznym regionie platformy Azure lub dowolnej strefie dostępności oraz obsługuje większość serii maszyn wirtualnych. Rezerwację pojemności na żądanie można utworzyć i anulować w dowolnym momencie bez żadnego zobowiązania. 

Możliwość uzyskiwania dostępu do pojemności obliczeniowej — z gwarancjami umowy SLA — przed rzeczywistymi wdrożeniami maszyn wirtualnych jest szczególnie ważna dla zapewnienia dostępności aplikacji o krytycznym znaczeniu dla firmy działających na platformie Azure. Rezerwacje pojemności na żądanie można łączyć z wystąpieniami zarezerwowanymi maszyn wirtualnych, aby znacznie obniżyć koszty. 

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj blog. Możesz również obejrzeć ten klip wideo lub przeczytaćdokumentację.

  • Maszyny wirtualne
  • Features

Powiązane produkty