General Availability: Microsoft Azure US Central and US East 2 regions

14 lipca 2014

We're pleased to announce the general availability of two new Microsoft Azure regions – US Central in Iowa and US East 2 in Virginia. The Azure website has been updated to provide detailed information on service availability and pricing for the new regions. Note that, while prices for most services are the same across regions, pricing for Virtual Machines is region-specific.

Bezpłatne konto

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej