Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Automatyczna rotacja certyfikatów w usłudze AKS

Data opublikowania: 01 grudnia, 2021

Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) używa certyfikatów do uwierzytelniania w wielu swoich składnikach. Okresowo może być konieczne przeprowadzanie rotacji tych certyfikatów ze względu na bezpieczeństwo lub zasady. Usługa AKS będzie teraz automatycznie przeprowadzać rotację certyfikatów innych niż certyfikaty urzędu certyfikacji zarówno na płaszczyźnie sterowania, jak i w węzłach agentów, zanim te certyfikaty wygasną, i ta operacja nie będzie powodować przestoju klastra.

Funkcja automatycznej rotacji certyfikatów usługi AKS jest obecnie dostępna w następujących regionach:

  • Wschodnie stany USA 2 — EUAP (Early Updates Access Program)
  • Środkowe stany USA — EUAP
  • Zachodnio-środkowe stany USA
  • Południowe Zjednoczone Królestwo
  • Wschodnie stany USA
  • Australia Środkowa
  • Australia Wschodnia

Trwa wprowadzanie tej funkcji w innych regionach. Stanie się ona dostępna w pozostałych regionach świadczenia platformy Azure do końca lutego 2022 r.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features