Przejdź do głównej zawartości

Przesunięcie daty wycofania usługi Azure Scheduler na 31 stycznia 2022 r.

Data opublikowania: 23 września, 2019

*Uwaga: Wcześniej zapowiadano, że usługa Azure Scheduler zostanie wycofana pod koniec 2018 roku, i przesunięto datę wycofania na grudzień 2019 r. Rozumiemy, że dostosowanie do zmian jest trudne, dlatego data wycofania została zmieniona na 31 stycznia 2022 r. Zapoznaj się ze zaktualizowanymi informacjami w tym wpisie

Oryginalna zawartość opublikowana we wrześniu 2019 r.:

We wrześniu 2018 roku poinformowaliśmy z 12-miesięcznym wyprzedzeniem o wycofaniu usługi Scheduler jako autonomicznej usługi 30 września 2019 roku.

Na podstawie opinii i próśb klientów postanowiliśmy przełożyć termin wycofania usługi. Zaktualizowana oś czasu wygląda następująco:

·    30 września 2019 r. — bezpłatna kolekcja zadań usługi Scheduler jednostki SKU zostanie wyłączona. Istniejące zadania przestaną działać, ale nadal będzie możliwe pobieranie z nich danych do migracji.

·    30 września 2019 r. — możliwość tworzenia kolekcji zadań zostanie wyłączona w witrynie Azure Portal dla wszystkich jednostek SKU. Istniejące zasoby usługi Scheduler w warstwie Standardowa, P10 i P20 nadal będą działać. Możliwe będzie także zarządzanie istniejącymi kolekcjami zadań.

·    31 października 2019 r. — usługa Scheduler zostanie usunięta z witryny Azure Portal. Istniejące zasoby usługi Scheduler w warstwie Standardowa, P10 i P20 nadal będą działać i będą dostępne za pośrednictwem interfejsu API oraz zestawów SDK. Jeśli nie chcesz, aby Twoje zadanie nadal działało po usunięciu usługi Scheduler z witryny Azure Portal, wyłącz lub usuń swoje kolekcje zadań przed 31 października 2019 r.

·    31 grudnia 2019 r. — usługa Scheduler zostanie całkowicie wycofana. Wszystkie zadania przestaną działać, a wszystkie dane zostaną usunięte.

Aby nadal korzystać z zadań skonfigurowanych w usłudze Scheduler, jak najszybciej przejdź do usługi Azure Logic Apps. Oprócz znanych funkcji usługi Scheduler usługa Logic Apps zapewnia następujące korzyści:

·    Integracja z ponad 200 różnymi usługami, w tym Azure Blob Storage, Azure Service Bus, Microsoft Outlook i SAP, za pomocą projektanta graficznego i łączników.

·    Zarządzanie każdym zaplanowanym obciążeniem jako zasobem platformy Azure pierwszej klasy.

·    Uruchamianie wielu jednorazowych zadań przy użyciu pojedynczej aplikacji logiki.

·    Ustawianie harmonogramów automatycznie uwzględniających czas letni.

Wymagana akcja

Jak najszybciej przenieś zaplanowane zadania do usługi Logic Apps, aby skorzystać z zaawansowanych możliwości i uniknąć przerw w działaniu usługi.

Przeczytaj wskazówki i często zadawane pytania dotyczące migracji, aby rozpocząć przenoszenie bieżących zadań z usługi Scheduler do usługi Logic Apps.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

 

  • Scheduler
  • Retirements

Powiązane produkty