Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Backup obsługuje teraz selektywne tworzenie kopii zapasowych dysków i ich przywracanie przy użyciu rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych platformy Azure

Data opublikowania: 31 stycznia, 2020

Obecnie usługa Azure Backup obsługuje tworzenie kopii zapasowych wszystkich dysków (systemu operacyjnego i danych) w maszynie wirtualnej przy użyciu rozwiązania do tworzenia kopii zapasowej maszyny wirtualnej. Dzięki funkcji wykluczania dysków uzyskujesz możliwość utworzenia kopii zapasowej jednego lub kilku z wielu dysków danych maszyny wirtualnej. Zapewnia to wydajne i ekonomiczne rozwiązanie dla potrzeb tworzenia kopii zapasowych i przywracania. Każdy punkt odzyskiwania zawiera dane z dysków objętych operacją tworzenia kopii zapasowej, co dodatkowo pozwala na przywrócenie podzestawu dysków z danego punktu odzyskiwania podczas operacji przywracania. Dotyczy to przywracania zarówno z migawki, jak i magazynu.

To rozwiązanie jest szczególnie przydatne w następujących scenariuszach:

1. Dane o krytycznym znaczeniu, których kopia zapasowa ma zostać utworzona, masz tylko na jednym dysku i nie chcesz tworzyć kopii zapasowych reszty dysków podłączonych do maszyny wirtualnej. Pozwala to zminimalizować koszty magazynu kopii zapasowych.
2. Część danych maszyny wirtualnej jest obsługiwana przy użyciu innych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych. Na przykład tworzysz kopię zapasową baz danych lub danych przy użyciu innego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych obciążeń, a chcesz użyć kopii zapasowej na poziomie maszyny wirtualnej platformy Azure na potrzeby pozostałych dysków i danych, aby utworzyć wydajny i niezawodny system korzystający z najlepszych dostępnych możliwości.
 
Aby zarejestrować się w celu uzyskania dostępu do wersji zapoznawczej, napisz do nas na adres AskAzureBackupTeam@microsoft.com
 
  • Azure Backup
  • Features

Powiązane produkty