Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Zarządzanie wpisami tajnymi sterowane zdarzeniami za pomocą zdarzeń usługi Azure Key Vault jest teraz dostępne w usłudze Event Grid

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Usługa Azure Key Vault jest teraz wydawcą zdarzeń firmy Microsoft na potrzeby usługi Azure Event Grid. Możesz teraz wyzwalać procesy automatyzacji — za pomocą usługi Azure Functions, elementów webhook lub dowolnych innych procedur obsługi — subskrybując zdarzenie zmiany stanu klucza, certyfikatu lub wpisu tajnego przechowywanego w magazynie Key Vault. Zmiany stanu obejmują sytuacje takie jak zbliżające się wygaśnięcie bądź wygaśnięcie jednego z tych trzech typów lub dostępność nowej wersji.

Schemat zdarzeń usługi Azure Event Grid na potrzeby usługi Azure Key Vault

Wypróbuj za pomocą tego samouczka

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji

  • Event Grid
  • Key Vault
  • Features
  • Services

Powiązane produkty