Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Rozszerzona funkcjonalność zapytań interfejsu SQL API w usłudze Azure Cosmos DB jest teraz dostępna

Data opublikowania: 15 maja, 2019

Interfejs SQL API usługi Azure Cosmos DB, teraz ogólnie dostępny, zapewnia obsługę metod Distinct, Skip i Take, skorelowanego podzapytania i indeksów złożonych. Indeksy złożone umożliwiają tworzenie wielu zapytań OrderBy. W dalszym ciągu możliwe będzie wykonywanie zapytań przy użyciu języka SQL jako języka zapytań JSON, dla których będzie udostępniany jeszcze bogatszy zestaw funkcji. Usługa Azure Cosmos DB zapewnia teraz lepszą wydajność agregacji w zapytaniach. W większości przypadków zużycie jednostek żądania dla agregacji znacznie się zmniejszy.

Dowiedz się więcej

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty