Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Rozszerzona obsługa usługi Azure Resource Manager dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz dostępna

Data opublikowania: 15 maja, 2019

Usługa Cosmos DB zapewnia teraz obsługę baz danych, kontenerów i ofert w usłudze Azure Resource Manager. Teraz można aprowizować bazy danych i kontenery oraz ustawić przepływność za pomocą usługi Resource Manager. Ta obsługa jest dostępna we wszystkich interfejsach API, w tym interfejsach API Core (SQL), interfejsach API bazy danych Mongo DB, interfejsach API Cassandra, interfejsach API programu Gremlin i interfejsach API tabel. Ta funkcja pozwala także na utworzenie niestandardowych ról kontroli dostępu na podstawie ról (RBAC) w celu tworzenia, usuwania lub modyfikowania ustawień baz danych i kontenerów w usłudze Cosmos DB.

Dowiedz się więcej

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty