Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Komunikacja równorzędna sieci wirtualnych w dzierżawach usługi Azure Active Directory

Data opublikowania: 24 września, 2018

Komunikacja równorzędna sieci wirtualnych jest teraz dostępna dla sieci wirtualnych, które należą do subskrypcji w różnych dzierżawach usługi Azure Active Directory. Komunikacja równorzędna sieci wirtualnych umożliwia bezpośrednią łączność między maszynami wirtualnymi wdrożonymi w różnych sieciach wirtualnych przy użyciu sieci szkieletowej firmy Microsoft.

Dowiedz się, jak zacząć pracę z komunikacją równorzędną sieci wirtualnych z różnych dzierżaw usługi Azure Active Directory. Jeśli nie wiesz, czym jest komunikacja równorzędna sieci wirtualnych, dowiedz się więcej z naszej dokumentacji.

 

  • Virtual Network
  • Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD)
  • Features