Pomiń nawigację

Azure Cosmos DB — Eksplorator danych

wtorek, 2 maja 2017

Eksplorator danych będzie kompleksowym punktem kontaktu na potrzeby zarządzania danymi usługi Azure Cosmos DB. Eksplorator zostanie niedługo udostępniony w wersji zapoznawczej i zapewni zaawansowane oraz zunifikowane narzędzia deweloperskie do wstawiania i odpytywania danych oraz zarządzania nimi w ramach witryny Azure Portal i Emulatora.

Eksplorator danych będzie konsolidować wiele narzędzi do zarządzania bazami danych dostępnych w portalu usługi Cosmos DB, takich jak Eksplorator dokumentów, Eksplorator zapytań i Eksplorator skryptów, tak aby działały one bez przełączania bloków. Eksplorator danych w wersji zapoznawczej będzie wkrótce dostępny w witrynie Azure Portal.

Dowiedz się więcej na temat funkcji Eksploratora danych.

Related feedback