Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Kopiowanie danych z rozwiązania Netezza na platformę Azure za pomocą usługi Azure Data Factory

Data opublikowania: 09 września, 2019

Teraz w celu zwiększenia wydajności możesz użyć działania kopiowania usługi Azure Data Factory do pozyskiwania danych z programu Netezza za pomocą gotowej do użycia funkcji kopiowania równoległego. Dzięki obsłudze partycji z użyciem wycinków danych programu Netezza i partycji zakresu dynamicznego usługa Data Factory może uruchamiać zapytania równoległe względem źródła programu Netezza, aby równocześnie ładować dane według partycji w celu uzyskania lepszej wydajności.  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Łącznik Netezza — równoległe kopiowanie z programu Netezza.

Aby uzyskać informacje dotyczące migracji danych w skali z lokalnego serwera Netezza na platformę Azure, na przykład do usługi Azure Storage lub Azure SQL Data Warehouse, przeczytaj artykuł Migrowanie danych z lokalnego serwera Netezza na platformę Azure za pomocą usługi Azure Data Factory.

  • Azure Data Factory
  • Features

Powiązane produkty