Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Łączenie subskrypcji usług Connect Cognitive Services w celu umożliwienia nieograniczonego wykonywania zestawu umiejętności

Data opublikowania: 11 grudnia, 2018

Możliwość wyodrębniania informacji z plików bez struktury oraz możliwość wykonywania umiejętności poznawczych wprowadzono w maju 2018 roku w ramach wersji zapoznawczej wyszukiwania poznawczego. Umożliwiło Ci to wyodrębnianie obrazów z dokumentów bez struktury, takich jak pliki PDF, a następnie uzupełnianie tych dokumentów przez wykonywanie umiejętności, takich jak OCR, wyodrębnianie fraz kluczowych i rozpoznawanie jednostek znaków, w celu uzyskania z danych większej ilości szczegółowych informacji. Do tej pory zarówno wykonywanie zestawów umiejętności, jak i wyodrębnianie obrazów z dokumentów było oferowane bezpłatnie.

Od 21 grudnia 2018 roku będziesz mieć możliwość skojarzenia swojej subskrypcji usług Cognitive Services z zestawem umiejętności usługi Azure Search. Wykonywanie zestawu umiejętności będzie rozliczane w ramach subskrypcji usług Cognitive Services. Od 21 grudnia 2018 roku zaczniemy też naliczać opłaty za wyodrębnianie obrazów w ramach etapu analizowania dokumentów. Wyodrębnianie tekstu z dokumentów nadal będzie oferowane bez dodatkowych opłat.

Opłaty za wykonywanie wbudowanych umiejętności będą naliczane na podstawie istniejącej ceny przy płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem usług Cognitive Services. Opłaty za wyodrębnianie obrazów będą naliczane zgodnie z cenami w wersji zapoznawczej. Opisano to na stronie cen usługi Azure Search. Jeśli nie używasz obecnie możliwości wyszukiwania poznawczego w ramach usługi Azure Search, te zmiany cen nie powinny mieć wpływ na Twoje środowisko.

Aby skojarzyć subskrypcję usług Cognitive Services, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli nie skojarzysz subskrypcji usług Cognitive Services, od 1 lutego 2019 roku będzie Cię obowiązywać ograniczenie do określonej liczby bezpłatnych wykonań umiejętności miesięcznie. Dowiedz się więcej.

  • Usługi platformy Azure AI
  • Wyszukiwanie platformy Azure AI
  • Services