Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Węzły poufnego przetwarzania (DCSv2) w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS) są ogólnie dostępne

Data opublikowania: 02 marca, 2021

Usługa AKS obsługuje teraz kontenery z obsługą enklawy, które są zaprogramowane dla zaufanego środowiska wykonawczego z zaufanymi kontenerami, umożliwiając użytkownikom uruchamianie niezmodyfikowanych kontenerów platformy Docker w usłudze AKS. Ta możliwość w usłudze AKS jest zapewniana przez węzły poufnego przetwarzania DCSv2 z technologią Intel SGX w obsługiwanych regionach usługi AKS i jednostek SKU serii DCSv2.

Rozpocznij wdrażanie za pomocą interfejsu wiersza polecenia, korzystając z przykładowej aplikacji „Hello from Enclave” tutaj.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Maszyny wirtualne
  • Features
  • Security