Przejdź do głównej zawartości

Model wdrażania usług Cloud Services (wersja klasyczna) zostanie wycofany 31 sierpnia 2024 r.

Data opublikowania: 21 października, 2022

W dniu 31 sierpnia 2024 r. wycofamy model wdrażania usług Cloud Services (wersja klasyczna). Przed tą datą należy przeprowadzić migrację usług wdrożonych przy użyciu tego modelu do usług Cloud Services (wsparcie dodatkowe) w usłudze Azure Resource Manager, które zapewniają nowe możliwości, takie jak: 

  • Obsługa szablonów wdrożenia.

  • Kontrola dostępu oparta na rolach.  

  • Odporność regionalna.  

Wymagana akcja 

Aby uniknąć przerw w działaniu usługi i nadal korzystać z usług w chmurze wdrożonych przy użyciu usług Cloud Services (wersja klasyczna), należy przeprowadzić ich migrację do usług Cloud Services (wsparcie dodatkowe) w usłudze Resource Manager przed 31 sierpnia 2024 r. Od 1 września 2024 r. wdrożenia usługi w chmurze zostaną zatrzymane i ich przydział zostanie cofnięty, a dane zostaną trwale utracone.

Pomoc i obsługa techniczna  

Jeśli masz pytania, zapytaj ekspertów ze społeczności w witrynie Microsoft Q&A. Jeśli masz plan pomocy technicznej i potrzebujesz takiej pomocy, utwórz wniosek o pomoc techniczną:  

  • Cloud Services
  • Retirements