Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Niestandardowe prefiksy adresów IP (BYOIP) są teraz dostępne w regionach Instytucje rządowe USA

Data opublikowania: 25 października, 2022

Możliwość korzystania z własnych zakresów publicznych adresów IP jest teraz dostępna we wszystkich regionach Instytucje rządowe USA.

Dodatkowo:

  • Teraz możesz używać własnych zakresów IPv6 na platformie Azure. Te zakresy muszą mieć rozmiar /48 i mogą być podzielone na wiele regionalnych zakresów /64, z których podzbiór adresów IP może być używany jako prefiksy publicznych adresów IP.
  • Funkcja regionalnego przygotowywania do użycia umożliwia teraz anonsowanie zakresu wewnętrznie w regionie świadczenia platformy Azure przed pełnym globalnym anonsowaniem w Internecie, co ułatwia proces migracji dla zakresu, który już istnieje poza platformą Azure.

Dowiedz się więcej na temat niestandardowych prefiksów zakresów IP.

  • Virtual Network
  • Features
  • Regions & Datacenters

Powiązane produkty