Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Obsługa magazynu strefowo nadmiarowego przez usługę Azure Backup

Data opublikowania: 17 października, 2022

Opcja przechowywania kopii zapasowych obciążeń chronionych przez usługę Azure Backup w magazynach strefowo nadmiarowych jest ogólnie dostępna. Po skonfigurowaniu ochrony zasobu przy użyciu magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS) kopie zapasowe są replikowane synchronicznie do trzech stref dostępności w regionie. Pozwala to pomyślne przywracać i odzyskiwać dane nawet wtedy, gdy strefa ulegnie awarii. W przypadku organizacji objętych wymaganiem zgodności mówiącym o tym, że dane nie mogą przekraczać granic regionalnych, magazyn strefowo nadmiarowy jest właściwym i preferowanym wyborem dla kopii zapasowych.

Dzięki ogólnej dostępności tej funkcji masz do wyboru szerszy zestaw opcji nadmiarowości lub replikacji magazynu dla swoich danych kopii zapasowej. Zależnie od wymagań w zakresie rezydencji danych, odporności danych i całkowitego kosztu posiadania (TCO) możesz wybrać magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS), magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS) lub magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS).

Usługa Azure Backup obecnie obsługuje magazyn ZRS w tych regionach.

  • Azure Backup
  • Features

Powiązane produkty