Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Migrowanie do nowej wersji interfejsów API usługi Azure Time Series Insights Gen2

Data opublikowania: 28 lipca, 2020

Nowa wersja interfejsu API usługi Azure Time Series Insights Gen2 (2020-07-31) została ogólnie udostępniona 16 lipca 2020 r. Używa ona zaktualizowanej składni wyrażeń szeregów czasowych (TSX).

Wersja zapoznawcza interfejsu API (2018-11-01 — wersja zapoznawcza) jest wycofywana, ale będzie nadal obsługiwana do 31 października 2020 r. 

Zalecana akcja

Migruj zmienne modelu szeregów czasowych dla środowiska, zapisane zapytania i zapytania usługi Power BI, a także wszelkie narzędzia niestandardowe do wykonywania wywołań do punktów końcowych interfejsu API do nowej wersji interfejsu API przed 31 października 2020 r. Przejrzyj kroki migracji.

Jeśli masz jakieś pytania, prześlij wniosek o pomoc techniczną za pośrednictwem witryny Azure Portal lub zadaj pytanie na forum pytań i odpowiedzi firmy Microsoft

  • Azure Time Series Insights
  • Features

Powiązane produkty