Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza replikacji obiektów dla usługi Azure Blob Storage

Data opublikowania: 21 maja, 2020

Replikacja obiektów to nowa funkcja blokowych obiektów blob, która umożliwia replikowanie danych z kontenera obiektów blob na jednym koncie magazynu do innego konta w dowolnym miejscu na platformie Azure.

Replikacja obiektów udostępnia nowy zestaw typowych scenariuszy replikacji:

  • Minimalizacja opóźnień — użytkownicy mogą korzystać z danych lokalnie, zamiast wysyłać żądania odczytu między regionami.
  • Zwiększenie wydajności — klastry obliczeniowe mogą przetwarzać ten sam zestaw obiektów lokalnie w różnych regionach.
  • Optymalizacja dystrybucji danych — konsoliduj dane w jednym miejscu na potrzeby przetwarzania/analizy, a następnie rozpowszechniaj wynikowe pulpity nawigacyjne do swoich biur na całym świecie.
  • Minimalizacja kosztów — po zakończeniu replikacji umieść dane w warstwie Archiwum, używając zasad zarządzania cyklem życia, w celu zminimalizowania kosztów.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją replikacji obiektów.

  • Features