Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Azure Storage — kontrola dostępu na podstawie atrybutów dla kont magazynu w warstwie Standardowa

Data opublikowania: 26 października, 2022

Kontrola dostępu na podstawie atrybutów (ABAC) to strategia autoryzacji, która definiuje poziomy dostępu na podstawie atrybutów skojarzonych z podmiotami zabezpieczeń, zasobami i żądaniami. Kontrola dostępu na podstawie atrybutów platformy Azure (ABAC) rozszerza kontrolę dostępu na podstawie ról (RBAC) przez dodanie warunków do przypisań ról platformy Azure w istniejącym systemie zarządzania tożsamościami i dostępem (IAM). W tej wersji wprowadzono ogólną dostępność warunków przypisań ról przy użyciu atrybutów żądań i zasobów w obiektach blob, usłudze ADLS Gen2 i kolejkach magazynudla kont magazynu w warstwie Standardowa.

Warunki przypisań ról umożliwiają bardziej szczegółową kontrolę dostępu do zasobów magazynu. Można ich również używać do uproszczenia setek przypisań ról dla zasobu magazynu. Ta wersja umożliwia tworzenie warunków dla elementów DataActions magazynu i może być używana z rolami wbudowanymi lub niestandardowymi.

Uwaga: Kontrola dostępu na podstawie atrybutów platformy Azure przy użyciu atrybutów żądań i zasobów dla kont magazynu w warstwie Premium oraz przy użyciu atrybutów podmiotów zabezpieczeń dla kont magazynu w warstwach Standardowa i Premium pozostaje w wersji zapoznawczej. 

 

  • Features
  • Security